Granaty należą do grupy minerałów z gromady krzemianów. Zazwyczaj składa się ona z krzemianów wyspowych, izomorficznych oraz izostrukturalnych. Występuje w przyrodzie bardzo powszechnie, zwykle tworząc mieszane kryształy o zbliżonej strukturze. Nazwa minerału wywodzi się z łaciny i oznacza drzewo granatu, ze względu na podobieństwo kamieni do ziaren jego owoców. 

Jak powstaje i gdzie występuje granat?

Budujący granat kamień krystalizuje się w regularnym układzie, tworząc skupiania zbite, ziarniste oraz naskorupienia. Występowanie w przyrodzie ogniw skrajnych jest dość rzadkie, jednak wówczas tworzą one stałe, izomorficzne roztwory. Granat to minerał typowy przede wszystkim dla skał metamorficznych. Występuje w gnejsach, zmetamorfizowanych wapieniach oraz dolomitach, a także łupkach mikowych, gdzie nierzadko tworzy niemal monomineralne skały. Kształtujący granat kamień jest również składnikiem skał magmowych oraz osadowych. 

Jakie wykazuje granat właściwości?

Kryształy granatu są przeświecające i przezroczyste. Część odmian wykazuje specjalne efekty optyczne, np. asteryzm. Zwykle występują w kolorze brązowo-czerwonym, jednak w zależności od oświetlenia, niektóre mogą zmieniać barwę. Pomimo dość dużej twardości, granaty charakteryzują się wysoką kruchością. W odpowiednich warunkach geologicznych kamień ten może ulec koncentracji, np. wśród piasków plażowych. Pod postacią cienkich smug, luźne wykształcenia granatów spotkane są m.in. na plażach bałtyckich.

Jakie zastosowanie ma granat?

Tworzący granat kamień należy do bardzo wysoko cenionych minerałów kolekcjonerskich. Najczystsze i najpiękniejsze okazy powszechnie stosowane są w jubilerstwie, do wyrobu biżuterii oraz wielu innych ozdób. Według medycyny niekonwencjonalnej, granat wykazuje silne działanie stymulujące, zwłaszcza w sferze seksualnej oraz hormonalnej. W związku z tym polecany jest osobom zmagającym się z niepewnością oraz niezdrowymi relacjami międzyludzkimi, a także dolegliwościami reumatycznymi oraz związanymi z libido.
Kamienie Naturalne